ஒரு நாயகன் உதயமாகிறான்: இனிமையான தமிழ் நாவல் (Tamil Version)

In Stock

69.00

அவன் ஒரு சாஃப்ட்வேர் நிபுணன், கிரிக்கெட்டிலும் ஆர்வமுண்டு. தன் மனத்துக்குப் பிடித்த ஒரு பெண்ணைக் காதலிக்கிறான், வளமான எதிர்காலத்தை நோக்கிக் காத்திருக்கிறான்.

அந்த நேரத்தில், அவன் எதிர்பாராத ஒரு வாய்ப்பு அவனைத் தேடி வருகிறது. அதைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள இயலாதபடி சில சிக்கல்களும் வருகின்றன. அதையெல்லாம் அவன் எப்படிச் சமாளித்தான்? அவனுக்கு வெற்றி கிடைத்ததா? தெரிந்துகொள்ள, நாவலினுள் வாருங்கள்.

Buy Now


Value: INR 69.00

அவன் ஒரு சாஃப்ட்வேர் நிபுணன், கிரிக்கெட்டிலும் ஆர்வமுண்டு. தன் மனத்துக்குப் பிடித்த ஒரு பெண்ணைக் காதலிக்கிறான், வளமான எதிர்காலத்தை நோக்கிக் காத்திருக்கிறான்.

அந்த நேரத்தில், அவன் எதிர்பாராத ஒரு வாய்ப்பு அவனைத் தேடி வருகிறது. அதைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள இயலாதபடி சில சிக்கல்களும் வருகின்றன. அதையெல்லாம் அவன் எப்படிச் சமாளித்தான்? அவனுக்கு வெற்றி கிடைத்ததா? தெரிந்துகொள்ள, நாவலினுள் வாருங்கள்.

Back to Top