தேடி உனைச் சரணடைந்தேன்: ஒரு அழகிய இளம் பெண்ணின் எதிர்நீச்சல் (Tamil Version)

In Stock

தேடி உனைச் சரணடைந்தேன் என்ற நாவல் திருமணத்துக்குப் பிறகுள்ள ஒரு இளம் பெண்ணின் வாழ்க்கையைப் பற்றிப் பேசுகிறது. சுஜாதா என்னும் இளம் பெண் படித்த சுநதந்திரமான சுய சிந்தனையுள்ள ஒரு பெண். ஆனால் அவள் மணந்து செல்லும் குடும்பமோ மிகவும் கட்டுப்பெட்டியாக பழங்காலத்தில் ஊறிய குடும்பம். அந்தக் குடும்பத்துப் பெண்களின் சிந்தனை செயல் அனைத்தும் ஆண்களைச் சார்ந்தும் ஆண்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுத்தப்பட்டுமே இருக்கிறது. சுஜாதாவின் கணவன் செந்தில் இந்தச் சூழலில் வளர்ந்தவன். முதலில் அவனை மணக்க மறுக்கும் சுஜாதா பின்னர் அவனது பண்பை அறிந்து சம்மதிக்கிறாள். ஆனால் அவளைப் பழி வாங்க ஒரு சந்தர்ப்பமாகவே அதனைக் கருதுகிறார் அவளது மாமனார். அவளது இரு அண்ணிகளின் ஏளனம், மாமனாரால் ஏற்படும் அவமானம் தவிர கணவனோடும் பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது. ஒரு கட்டத்தில் செந்திலை வீட்டை விட்டு வெளியேற்றி விடுகின்றனர் அவனது இரு அண்ணன்களும். ஆனால் அதன் பிறகும் கணவன் மனைவிக்குள் பிரச்சனை தொடர்கின்றது. பிரிவு நேர்கிறது. அது நிரந்தரமாக ஆகி விடுமா? இல்லை அவர்கள் இணைவார்களா? சுஜாதாவின் மாமனார் மனம் மாறினாரா? செந்திலின் அண்ணன்கள் என்ன ஆனார்கள்? இவற்றைத் தெரிந்து கொள்ளப் படியுங்கள் “தேடி உனைச் சரண்டைந்தேன்.

Buy NowValue: INR 71.00

தேடி உனைச் சரணடைந்தேன் என்ற நாவல் திருமணத்துக்குப் பிறகுள்ள ஒரு இளம் பெண்ணின் வாழ்க்கையைப் பற்றிப் பேசுகிறது. சுஜாதா என்னும் இளம் பெண் படித்த சுநதந்திரமான சுய சிந்தனையுள்ள ஒரு பெண். ஆனால் அவள் மணந்து செல்லும் குடும்பமோ மிகவும் கட்டுப்பெட்டியாக பழங்காலத்தில் ஊறிய குடும்பம். அந்தக் குடும்பத்துப் பெண்களின் சிந்தனை செயல் அனைத்தும் ஆண்களைச் சார்ந்தும் ஆண்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுத்தப்பட்டுமே இருக்கிறது. சுஜாதாவின் கணவன் செந்தில் இந்தச் சூழலில் வளர்ந்தவன். முதலில் அவனை மணக்க மறுக்கும் சுஜாதா பின்னர் அவனது பண்பை அறிந்து சம்மதிக்கிறாள். ஆனால் அவளைப் பழி வாங்க ஒரு சந்தர்ப்பமாகவே அதனைக் கருதுகிறார் அவளது மாமனார். அவளது இரு அண்ணிகளின் ஏளனம், மாமனாரால் ஏற்படும் அவமானம் தவிர கணவனோடும் பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது. ஒரு கட்டத்தில் செந்திலை வீட்டை விட்டு வெளியேற்றி விடுகின்றனர் அவனது இரு அண்ணன்களும். ஆனால் அதன் பிறகும் கணவன் மனைவிக்குள் பிரச்சனை தொடர்கின்றது. பிரிவு நேர்கிறது. அது நிரந்தரமாக ஆகி விடுமா? இல்லை அவர்கள் இணைவார்களா? சுஜாதாவின் மாமனார் மனம் மாறினாரா? செந்திலின் அண்ணன்கள் என்ன ஆனார்கள்? இவற்றைத் தெரிந்து கொள்ளப் படியுங்கள் “தேடி உனைச் சரண்டைந்தேன்.


Limited Time Sale Offers - 

Check Price Now in Amazon India- 

1)Top Deals in Mobile Accessories for today -

https://amzn.to/2XMbFFF

2)Best Sellers in Mobile Cases and Covers -

https://amzn.to/2C8FW8u

3)Excellent Deals in Branded Heads Phones For
Crystal Clear Music -

https://amzn.to/2VDJZRw

4)Pen Drives with Great Price Deals -

https://amzn.to/2VJV83u

5)Memory Cards Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2XN9jXp

6)Best Selling Branded Data Cables -

https://amzn.to/2XJCn1P

7)Power Banks Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2VDKoU2

8)Attractive Art and Craft Materials Deals-

https://amzn.to/2NNtvUm

9)Best Seller in Stationery Products -

https://amzn.to/2VLkcXO

10)Budget Finds Under Rs 400 Deals -

https://amzn.to/2CbhCmn

 

Limited Time Sale Offers - 

Check Price Now in Amazon India- 

1)Top Deals in Mobile Accessories for today -

https://amzn.to/2XMbFFF

2)Best Sellers in Mobile Cases and Covers -

https://amzn.to/2C8FW8u

3)Excellent Deals in Branded Heads Phones For
Crystal Clear Music -

https://amzn.to/2VDJZRw

4)Pen Drives with Great Price Deals -

https://amzn.to/2VJV83u

5)Memory Cards Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2XN9jXp

6)Best Selling Branded Data Cables -

https://amzn.to/2XJCn1P

7)Power Banks Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2VDKoU2

8)Attractive Art and Craft Materials Deals-

https://amzn.to/2NNtvUm

9)Best Seller in Stationery Products -

https://amzn.to/2VLkcXO

10)Budget Finds Under Rs 400 Deals -

https://amzn.to/2CbhCmn

 

Back to Top