நீயின்றி நானில்லை என் காதல் பொய்யுமில்லை: Neeyindri Nanillai En Kathal Poiyumillai (Tamil Version)

In Stock

நந்தினி : நீயின்றி நானில்லை
என்று நான் அறிந்தாலும்,
நானின்றி நீயில்லை
என்று அறிவாயா ???

சித்தார்த் : வார்த்தைகள் கோர்க்காமலேயே
நம் (என்) காதல் பொய்யுமில்லை
என்று உணர்வாயா ???

இரு மனங்களின் காதல் கலந்த காமெடி கலாட்டக்களே… என்னுடைய இந்த இரெண்டாவது கதை…

Buy NowValue: INR 250.00

நந்தினி : நீயின்றி நானில்லை
என்று நான் அறிந்தாலும்,
நானின்றி நீயில்லை
என்று அறிவாயா ???

சித்தார்த் : வார்த்தைகள் கோர்க்காமலேயே
நம் (என்) காதல் பொய்யுமில்லை
என்று உணர்வாயா ???

இரு மனங்களின் காதல் கலந்த காமெடி கலாட்டக்களே… என்னுடைய இந்த இரெண்டாவது கதை…


Limited Time Sale Offers - 

Check Price Now in Amazon India- 

1)Top Deals in Mobile Accessories for today -

https://amzn.to/2XMbFFF

2)Best Sellers in Mobile Cases and Covers -

https://amzn.to/2C8FW8u

3)Excellent Deals in Branded Heads Phones For
Crystal Clear Music -

https://amzn.to/2VDJZRw

4)Pen Drives with Great Price Deals -

https://amzn.to/2VJV83u

5)Memory Cards Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2XN9jXp

6)Best Selling Branded Data Cables -

https://amzn.to/2XJCn1P

7)Power Banks Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2VDKoU2

8)Attractive Art and Craft Materials Deals-

https://amzn.to/2NNtvUm

9)Best Seller in Stationery Products -

https://amzn.to/2VLkcXO

10)Budget Finds Under Rs 400 Deals -

https://amzn.to/2CbhCmn

 

Limited Time Sale Offers - 

Check Price Now in Amazon India- 

1)Top Deals in Mobile Accessories for today -

https://amzn.to/2XMbFFF

2)Best Sellers in Mobile Cases and Covers -

https://amzn.to/2C8FW8u

3)Excellent Deals in Branded Heads Phones For
Crystal Clear Music -

https://amzn.to/2VDJZRw

4)Pen Drives with Great Price Deals -

https://amzn.to/2VJV83u

5)Memory Cards Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2XN9jXp

6)Best Selling Branded Data Cables -

https://amzn.to/2XJCn1P

7)Power Banks Under Rs 599 Deals -

https://amzn.to/2VDKoU2

8)Attractive Art and Craft Materials Deals-

https://amzn.to/2NNtvUm

9)Best Seller in Stationery Products -

https://amzn.to/2VLkcXO

10)Budget Finds Under Rs 400 Deals -

https://amzn.to/2CbhCmn

 

Back to Top