ரயில் பயணம்: காதல் கதை (Tamil Version)

In Stock

49.00

ரயில் பயணத்தில் மலர்ந்த காதல்..
பெண் பார்க்க செல்லும் கதாநாயகன்..
தன் பெற்றோரைப் பார்க்க செல்லும் கதாநாயகி..
இருவரின் சந்திப்பு சண்டையில் தொடங்குகிறது.
எவ்வாறு முடியும் என்று பார்ப்போம்??

Buy NowValue: INR 49.00

ரயில் பயணத்தில் மலர்ந்த காதல்..
பெண் பார்க்க செல்லும் கதாநாயகன்..
தன் பெற்றோரைப் பார்க்க செல்லும் கதாநாயகி..
இருவரின் சந்திப்பு சண்டையில் தொடங்குகிறது.
எவ்வாறு முடியும் என்று பார்ப்போம்??


Back to Top