Top Selling Books in Tamil Genie-மாலை மங்கும் நேரம் 

of a (Tamil) – by    Ferdilla Annie  ( Author)

********************************************************************
Book Movie Tickets and Coupon thru the Link-

https://clnk.in/h54L
********************************************************************
For Work from Home own opportunities,
Visit us in https://pkdomainsales.com.
********************************************************************
Best Deals of Day Link with lot of discount coupon –
https://amzn.to/2BNLsgJ
********************************************************************

குறள் 57 :சிறைகாக்கும்காப்பெவன் செய்யும் மகளிர்நிறைகாக்கும் காப்பே தலை
 
உரை: மகளிரைக் காவல் வைத்துக் காக்கும் காப்பு முறை என்ன பயனை உண்டாக்கும்? அவர்கள் நிறை என்னும் பண்பால் தம்மைத் தான் காக்கும் கற்பே சிறிந்தது.
 
Book Description-

மாலை மங்கும் நேரம் –

நித்யா… 
பக்கத்து வீட்டு பெண்ணை போன்ற தோற்றம்… சுட்டி பெண்… அவள் ஒரு இடத்தில் இருந்தால் அங்கே கலாட்டாவிற்கு பஞ்சம் இருக்காது. 
சில நேரங்களில் மொத்தமாக வெறுப்பேற்றி நமக்குள் இருக்கிற மிருகத்தை கூட தட்டி எழுப்பும் அளவிற்கு திறமைசாலி. ஒரு வழிபோக்கனா பாத்தா திமிர் பிடிச்சவளா தெரியலாம். பழகிட்டா ஒரு நிமிஷம் விடாம விதவிதமா உங்களை காதலில் கண்டிப்பா தள்ளி விடுவாள்…ஒரு புகழ்பெற்ற மென்பொருள் நிறுவனித்தில புதுமுகம். கொஞ்ச நாளாய் அவள் அவளாய் இல்லை. 
உலக வரைமுறையில பெரிய அழகி எல்லாம் இல்லை… ஆனா உங்க கண்ணுக்கு பேராழகியா தெரியலாம்…அப்படி ஒரு வசீகரிக்க கூடிய குணம்.

கார்த்திக்… 

இந்த மூணு வாரம் அவங்க வாழ்க்கையை மாற்றுமா?

‘மாலை மங்கும் நேரம்’ சொல்லும்...

                Visit us in www.pkdomainsales.com

Customer Voice on the மாலை மங்கும் நேரம்

 (Tamil) – by Ferdilla Annie (Author)

1)5.0 out of 5stars

Malai mangum naeram!
An amazing book…Love,tears, happiness and all emotions are beautifully written… hikoos are awesome..The ending of the story seems to be too sad with nothing good happening but the inherent meaning here lies in the fact that the love between Karthik and Nitya was so pure that even death could not tarnish its sweetness..Kudos to my favourite senior Annie ferdilla:)

2)5.0 out of 5 stars

Similar to 96… but with different essence …many would have gone thro such love in office some tied some not tied because of many reason… this reason is rare some when it is relative…. my cheers to this author who penned nicely and brilliantly when love showers between them and certain poetical lines are still in the mind after reading…natural love fails because of timing

3)5.0 out of 5 stars

Love love love only
A very soothing love story.not all the love needs to be ended in a happy note.love will be love forever.mesmerising story and the way the Nithya and Karthik has been narrated in this story makes us feel like we are living with the characters.excellent story.kudos to Ferdilla Annie

All the books are readily available in Amazon,Flipkart at easy affordable prices. Hassle Free Online Shopping,Convenience,Excellent Deals,Best Quality,Easy returns,Very attractive price for this model and delivery of the product at your doorstep.

If you are trying to purchase the below books at physical stores, it may take a lot of travel time in your busy schedule,painful road traffic,stock not available in stores, products are expensive,good deals may not be available due to high cost in running a physical retail store.The Product Links are given below for great discount savings,reduce your valuable search time and effort.Kindly check.

 

 

                Visit us in www.pkdomainsales.com

Best Deals of Day Link –

https://amzn.to/2BNLsgJ

Buy at Amazon India – 

The Books Links are given below for great discount
savings,reduce your valuable search time and effort.Kindly check.

1)மாலை மங்கும் நேரம் (Tamil Edition)
https://amzn.to/2CNZOhD

2)Best Selling Books in Tamil –

https://amzn.to/2CM8d59

Buy at Flipkart India –

https://Flipkart.com

About us

Tamil Genie is a dedicated team for the growth of  Tamil Books,Music,Entertainment, Folk Arts, Traditional Tamil Medicine,Ancient Heritage Places. Having a Strong belief in our Culture, We are highlighting the events,magazine articles,Tamil books,Entertainment to our readers thru our blog news feed.

Book Movie Tickets and Coupon thru the Link –

https://clnk.in/h54L

Disclaimer-Our goal is to help you make the best purchasing decisions, however, the views and opinions expressed are ours only. As always readers should do their own due diligence to verify any claims, results and statistics before making any kind of purchase.

If there are any questions on this products,you can ask us thru the contact form or below comments section.We will be happy to offer immediate assistance to our subscribers.Happy Shopping !

*********************************************************